Festiwal Życia w Kokotku

Oblackie Centrum Młodzieży oraz Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa informują, że rozpoczęły się zapisy na Festiwal Życia, który odbędzie się w terminie 8-14 lipca br. w Kokotku (diecezja gliwicka). To największy katolicki festiwal dla młodzieży w Polsce, wypełniony koncertami, konferencjami, warsztatami i innymi ważnymi treściami. Jest to wyjątkowo wartościowe wydarzenie dla młodzieży, w organizację którego włącza się kilka diecezji (także diecezja opolska)...

Rekolekcje powołaniowe w WMSD

Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zaprasza do udziału w rekolekcjach powołaniowych, którym będą towarzyszyły słowa z Pisma Świętego: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. A On rzekł: Przyjdź!” (Mt 14, 28-29). Rekolekcje skierowane są do pełnoletnich mężczyzn (ukończone 18 lat, jednak nie więcej niż 30 lat), którzy pragną podejmować z odwagą swoje życie, a...

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Już po raz 4. będziemy przeżywali Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, który rozpoczyna się w 2 kwietnia (19. rocznica śmierci św. Jana Pawła II) i potrwa do Dnia Świętości Życia, który w tym roku przypada wyjątkowo 8 kwietnia. Tematem przewodnim jest wezwanie „Rodzina Bogiem silna”, zaś przedmiotem rozważań List do rodzin Gratissimam Sane św. Jana Pawła II, którego 40-lecie ogłoszenia...

Spotkanie z małżonkami w kryzysie

Tegoroczne formacyjno-modlitewne spotkanie dla małżonków w kryzysie odbędzie się w niedzielę 17 marca o godz. 14.00 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. Spotkanie poprowadzi bp Waldemar Musioł. ...

Spotkanie dla młodzieży „Ładowarka”

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodych „Ławka” przygotowuje spotkanie pod nazwą „Ładowarka”, które odbędzie się w dniach 8-10 marca br. w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny. Duszpasterstwo zaprasza do udziału młodzież, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania lub przyjęła ten sakrament w minionym roku. Koszt udziału to 210 zł. Na spotkanie można zapisać się indywidualnie lub grupowo (opiekunowie zgłaszają całą grupę)....

Spotkanie Diecezjalnego Katolickiego Uniwersytetu Ludności Wiejskiej

Ks. Jan Polok, diecezjalny duszpasterz rolników, zaprasza absolwentów Diecezjalnego Katolickiego Uniwersytetu Ludności Wiejskiej oraz rolników, zwłaszcza młodych, na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w sobotę 2 marca br. w parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Rozpoczęcie o godz. 10.00. ...

Rekolekcje formacyjne dla mieszkańców wsi

Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników zaprasza do udziału w rekolekcjach dla rolników w Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni, które odbędą od wtorku 27 lutego 2024 r. do czwartku 29 lutego 2024 r. Zgłoszenia u ks. dyrektora Łukasza Michalika w Raciborzu-Miedoni (ul. Ratajskiego 8, 47-400 Racibórz, tel. 32 41 51 386 lub 665 379 551; e-mail: Lukasz.Michalik@diecezja.opole.pl) lub u ks. Damiana Rangosza w Pietrowicach Wielkich...

Wielkopostne Wykłady Otwarte

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Muzeum Diecezjalne w Opole zapraszają na doroczne Wielkopostne Wykłady Otwarte. W tym roku, z okazji 30. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Teologicznego, tematem wykładów będzie dialog teologii z innymi naukami. Wykłady przyjmą formę interdyscyplinarnej debaty w temacie aktualnych problemów i wyzwań, a dysputy odbędą się w formie dwugłosu, którego uczestnikami będą profesorowie opolskiej teologii...