Ogłoszenia parafialne (29 marca 2020 r.)

Przypominam, że w związku z epidemią w Kościele nie może gromadzić się więcej niż 5 osób. Proszę o przybywanie na Mszę św. 10 min. wcześniej i jedynie najwyżej 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. Ze względu na utrudniony dostęp do spowiedzi św. i niemożliwość zorganizowania jej dla większej ilości wiernych, Biskupi Polscy zachęcają do wzbudzenia aktu żalu doskonałego...

Akt żalu doskonałego

Z uwagi na niemożliwość sprawowania Sakramentu Pokuty dla większej ilości osób, „podstawową formą” pojednania z Bogiem i Kościołem musi stać się dla wielu w tym czasie akt żalu doskonałego. Dopuszcza ją w sytuacjach nadzwyczajnych Katechizm Kościoła Katolickiego (por. KKK 1452). Akt żalu należy wzbudzić po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi do trwania...

Odpust specjalny

Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności, a przynajmniej odmówią...

Ogłoszenia parafialne (od 25 marca 2020 r.)

W związku z nowym Dekretem Biskupa Opolskiego: Proszę o respektowanie nakazu, że w każdej Mszy św. może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. Proszę o przybycie tych osób 10 min. przed rozpoczęciem Eucharystii. Pozostałe osoby proszę o pozostanie w domu. Odwołuję nabożeństwa Drogi krzyżowej i Gorzkich żali z udziałem wiernych. Odprawiamy je w domach. Za...

Modlitwa w południe 25 marca

W odpowiedzi na Apel Papieża Franciszka, a za nim także na Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, proszę, by 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00 wszyscy Parafianie w swojej rodzinie odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Należy dołączyć następującą modlitwę: Boże...

BJDM Luboszyce

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Luboszycach informuje, że jeśli ktoś z osób starszych lub samotnych potrzebuje pomocy (zakupy, lekarstwa z apteki itp.), to może zadzwonić pod nr tel. 731 165 955....

Ogłoszenie Sołtysa

W związku z epidemią koronawirusa osoby starsze, schorowane, potrzebujące pomocy przy zakupach lub obowiązkach dnia codziennego mogą prosić o pomoc Strażaków Ochotników OSP Luboszyce lub zadzwonić do Sołtysa Luboszyc. Ponadto gdyby ktoś wiedział o takich osobach, to prosi się o kontakt z Sołtysem Luboszyc: tel. 721 218 000....

Nowe zarządzenia Biskupa Opolskiego

Zważywszy na nowe zarządzenia Biskupa Opolskiego na najbliższe dwa tygodnie do 29 marca (włącznie): Codziennie w naszej Parafii będzie godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 20.00-21.00 zakończona Apelem Jasnogórskim, z tym że w godz. 20.00-20.30 Adoracja będzie w ciszy i w tym czasie okazja do spowiedzi św., a w godz. 20.30-21.00 w czasie Adoracji będzie odmawiany różaniec św. w intencji...

Ogłoszenia parafielne 15 marca 2020 r.

1. Dziś nie będzie nabożeństwa popołudniowego. 2. W poniedziałek nie będzie spotkania kandydatów do Bierzmowania - klasa VII Szkoły Podstawowej (odbędzie się w innym terminie). 3. Kancelaria parafialna czynna w środę po Mszy św. wieczornej i Nowennie oraz w czwartek po Mszy św. rannej do godz. 8.30. 4. Droga krzyżowa w piątek będzie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.30, a wypominki będą...