Odpust zupełny za zmarłych – zmiany!!!

W roku 2020 odpust zupełny za zmarłych można uzyskać pod innymi warunkami niż zwykle. 1. Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze bądź z uwagi na brak możliwości udania się na cmentarz modlą się za zmarłych (łącząc się z nimi jedynie duchowo), obowiązuje w tym roku przez cały listopad. 2. Odpust zupełny uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę, obowiązuje w tym...

Zmiana w ogłoszeniach

W związku z nowym dekretem Biskupa Opolskiego zawieszam aż do odwołania wszystkie spotkania formacyjne z dziećmi klas III Szkoły Podstawowej i kandydatami do Bierzmowania....

Oferta dla studentów

Studenci, młodzi-dorośli, którzy jesteście w Kościele! Zaczynacie nowy rok akademicki. Jako studenci możecie korzystać z propozycji opolskich Duszpasterstw Akademickich Xaverianum (www.xaverianum.pl) i Resurrexit (www.dar-opole.pl), które serdecznie Was zapraszaj ą....

Powszechny Spis Rolny 2020

W odpowiedzi na prośbę Głównego Urzędu Statystycznego przypominam rolnikom o trwającym Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy i można go dokonać w formie samopisu internetowego bądź telefonicznego lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Szczegóły podano na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl...

Modlitwa św. Jana Pawła II do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię: o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie...

Świątobliwa Eufemia (Ofka) raciborska – kandydatka na ołtarze

Świątobliwa Eufemia urodziła się w 1299 r. w rodzinie księcia raciborskiego Przemysła i jego żony Anny pochodzącej z Mazowsza. Dnia 9 kwietnia 1313 r. wstąpiła do klasztoru dominikanek w Raciborzu. W latach 1341-1346 i 1349-1359 piastowała w nim urząd przeoryszy. Zmarła w opinii świętości 17 stycznia 1359 r. w Raciborzu. Została pochowana w krypcie pod kaplicą św. Dominika, która przylegała...