Program Rodzina Rodzinie

Caritas w Polsce uruchamia największy w kraju program pomocy humanitarnej dla Ukrainy pod nazwą Rodzina Rodzinie (RR).Program RR jest odpowiedzią Caritas na potrzeby długotrwałej i systematycznej pomocy Ukraińcom, którzy pozostali w ojczyźnie i usiłują odbudować swoje życie po wojnie. Obsługą całego programu RR i wszystkich jego etapów tj. rejestracją, udostępnieniem konta, komunikacją i kontaktem z opiekunem, raportowaniem wpłat, kampanią informacyjną...

Program duszpasterski – materiały dla rodzin

W trosce o duchowy rozwój wiernych, na nowy rok duszpasterski - przeżywany pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy” - zostały przygotowane dodatkowe materiały formacyjne dla rodzin. Katechezy mają przybliżać świeckim tematykę Kościoła, a jednocześnie umacniać ich więź małżeńską i rodzinną, jak również prowadzić rodziny do coraz większego zaangażowania się w życie Kościoła powszechnego i parafialnego. Rozważania zostały przygotowane na poszczególne...

STANOWISKO
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA IIODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele...

Nowy biskup pomocniczy w Opolu

Ksiądz Waldemar Musioł, pochodzący z parafii św. Floriana w Żywocicach, urodził się 10 listopada 1976 r. w Krapkowicach. Jest jedynym synem Jana i Marii zd. Przywara. Edukację rozpoczął w miejscowej szkole podstawowej w Żywocicach (1983–1991), którą kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Budowlanych w Głogówku, gdzie w 1995 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął formację w...

VI Światowy Dzień Ubogich

Biskup Opolski zaprasza na Eucharystię, którą odprawi w niedzielę 13 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w kościele seminaryjno-akademickim św. Jadwigi w Opolu. Do udziału w niej serdecznie Was zapraszam. Po Mszy św. w auli seminaryjnej na uczestników będzie czekać ciepły poczęstunek i wiele innych atrakcji. W geście solidarności z osobami ubogimi można także wesprzeć prowadzony przez jałmużnika Biskupa Opolskiego Dom...

Jubileuszowe Wielkanocne Czuwanie Młodych w Opolu.

Biskup Opolski wraz z Duszpasterstwem Młodych Ławka zaprasza młodzież całej diecezji na czuwanie, które odbędzie się w sobotę 7 maja w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Spotkanie jest centralnym wydarzeniem trwającego jubileuszu diecezji przygotowanym z myślą o młodzieży naszej diecezji. Rozpoczęcie o 16.00 koncertem zespołu Kana Band z Ukrainy. Następnie o 19.00 czuwanie modlitewne, o 21.00 Eucharystia. ...

Jubileuszowe dzieło wsparcia remontu i budowy kaplicy w domu Duszpasterstwa Młodzieży na Górze Świętej Anny

Dom Duszpasterstwa Młodych to przestrzeń, którą można wykorzystać na spotkania dla ludzi młodych,  w atmosferze domowej i rodzinnej wspólnoty. Na co dzień nazywamy go „Kurnikiem”. Założeniem tego domu jest, aby młodzi ludzie sami troszczyli się o niego. Wiele prac młodzież już wykonała: pomalowała niektóre ściany, udekorowała pomieszczenia oraz zadbała o ogród. Dzięki temu wielu z nich czuje się tam naprawdę...

Jubileuszowe dzieło wsparcia funkcjonowania i rozwoju Domu Nadziei

Dom Nadziei w Opolu istnieje od sierpnia 2020 roku. Od tego czasu zaczęły z niego korzystać osoby bezdomne i ubogie naszego miasta. Dom funkcjonuje od poniedziałku do soboty, dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy o wspaniałych sercach, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka. Każdego dnia rano jest wydawane pożywne śniadanie, a we wtorki, środy i czwartki także dodatkowo ciepły posiłek. Dom Nadziei to...

Jubileuszowe dzieło wparcia renowacji katedry opolskiej

Od 2015 roku trwa dzieło renowacji naszej opolskiej katedry. Stan murów katedralnych i wież był na tyle poważny, że należało podjąć gruntowne prace, mające na celu uratowanie bezcennego zabytku przed dalszą degradacją. Zakres prowadzonych prac jest ogromny, bo obejmuje restaurację zewnętrznych i wewnętrznych ścian i filarów katedry. Obecnie trwa remont wieży południowej połączony z montażem systemu przeciwpożarowego. Jak dotychczas, udało...

Rekolekcje powołaniowe w WMSD

Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zaprasza pełnoletnich mężczyzn na rekolekcje powołaniowe, które odbędą się w dniach od 25 do 27 marca br. (przyjazd w piątek między 16.30 a 17.30, zakończenie niedzielnym obiadem o 13.00). Udział w rekolekcjach jest bezpłatny. W rekolekcje będą zaangażowani klerycy, księża oraz osoby małżonkowie. Zapisy oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej Seminarium. ...