Remont kościoła

Prace remontowe zaplanowano na dłuższy czas i kilka etapów. Latem 2016 roku rozpoczął się jeden z ważniejszych etapów tego remontu, polegający na wymianie poszycia dachowego części głównej dachu i prezbiterium. W sumie trzeba było wymienić około 1300 m² dachu. Trudność w tym przedsięwzięciu stanowiła dość duża wysokość dachu, jego konstrukcja i koszty.

Choć już od jakiegoś czasu parafianie składali swe ofiary na pokrycie wydatków związanych z tym remontem, to i tak całe przedsięwzięcie przekraczało możliwości finansowe parafii. W poszukiwaniu pomocy finansowej złożono wniosek o dofinansowanie do gminy Łubniany, na terenie której leżą Luboszyce. Nawiązano również współpracę z niemiecką parafią St. Clemens w Rheda-Wiedenbrück, w której pracuje pochodzący z Biadacza ks. Antoni Klemens.

Dzięki tej współpracy otworzyły się nowe perspektywy dofinansowania. Proboszcz parafii w Niemczech, ks. Thomas Hengstebeck, okazał sporo życzliwości i pomocy, szukając możliwości wsparcia naszych wysiłków. Parafia w Niemczech poprosiła Ministerstwo Kultury i Mediów w Niemczech (BKM) o pomoc finansową na remont dachu kościoła w Luboszycach. Było to możliwe ponieważ kościół w Luboszycach jest częścią dziedzictwa kulturowego, które powstało w historycznych granicach państwa niemieckiego w Europie Wschodniej.

Dzięki staraniom parafii w Luboszycach i partnerskiej parafii w Rheda-Wiedenbrück uzyskano dwie dotacje: w Polsce z gminy Łubniany oraz w Niemczech w ramach rządowego programu: Bundeszuwendung zur Sicherung und Erhaltung deutschen Kulturguts der historischen Siedlungsgebiete im östlichen Europa im Haushaltsjahr 2016.

Dach kościoła w Luboszycach został wymieniony zgodnie ze sztuką budowlaną i troską o szczegóły. Było to możliwe dzięki składkom parafian, innych ludzi i zewnętrznej pomocy finansowej.

Wykonane prace zabezpieczyły świątynię w Luboszycach na następne lata. Służy ona parafianom i obecnej wciąż na naszych terenach Mniejszości Niemieckiej. Coraz bardziej też pięknieje jej wygląd, ciesząc zarówno miejscowych, jak i odwiedzających ten kościół turystów.

Przedsięwzięcia podjęte w 2016 roku nie kończą aktywności remontowej. Na bieżący rok 2017 mamy zaplanowane kolejne etapy do realizacji. Cieszymy się jednak z tego, co już udało się zrobić i serdecznie dziękujemy za każde wsparcie remontu kościoła w Luboszycach. Dziękujemy parafianom i anonimowym dobrodziejom, dziękujemy za życzliwość miejscowym władzom gminnym i samorządowym, dziękujemy parafii w Rheda-Wiedenbrück i rządowi Niemiec.

Nr rachunku bankowego (parafialnego): 29 8897 0004 2001 0000 0837 0002

Dla przelewów zagranicznych: kod SWIFT: POLUPLPR; kod IBAN: PL29 8897 0004 2001 0000 0837 0002 (Bank Spółdzielczy w Łubnianach)

sw_Antoni

Patron Parafii

Św. Antoni z Padwy należy do najpopularniejszych świętych w świecie. Był wybitnym kaznodzieją. Wzywa się go jako orędownika rzeczy zgubionych. Jest patronem narzeczonych i małżonków. Niemal w każdym kościele znajduje się jego wizerunek i skarbonka na jałmużnę dla ubogich.

Przedstawiany jest z księgą w ręku (Biblią), z lilią czy z Dzieciątkiem Jezus. Antoni został ogłoszony świętym już w niespełna rok po swojej śmierci, bo 30 maja 1232 r. przez papieża Grzegorza IX.