Wielkie Odpusty i Obchody Kalwaryjskie na Górze św. Anny

Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny serdecznie zapraszają do udziału w tegorocznych Wielkich Odpustach Kalwaryjskich, które będą miały miejsce: 10-13 sierpnie (ku czci Wniebowzięcia NMP), 24-27 sierpnia (ku czci Aniołów Stróżów), 13-17 września (ku czci Krzyża Świętego).