Świątobliwa Eufemia (Ofka) raciborska – kandydatka na ołtarze

Świątobliwa Eufemia urodziła się w 1299 r. w rodzinie księcia raciborskiego Przemysła i jego żony Anny pochodzącej z Mazowsza. Dnia 9 kwietnia 1313 r. wstąpiła do klasztoru dominikanek w Raciborzu. W latach 1341-1346 i 1349-1359 piastowała w nim urząd przeoryszy. Zmarła w opinii świętości 17 stycznia 1359 r. w Raciborzu. Została pochowana w krypcie pod kaplicą św. Dominika, która przylegała do północnej ściany kościoła klasztornego. W 1821 r. jej doczesne szczątki zostały przeniesione do Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu, gdzie jest aktualnie jej miejsce kultu. Folder – 660. rocz. śmierci

Edykt Biskupa Opolskiego

http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/aktualne-inicjatywy-duszpasterskie/swiatobliwa-ofka-raciborska/edykt-biskupa-opolskiego