Rekolekcje powołaniowe w WMSD

Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zaprasza pełnoletnich mężczyzn na rekolekcje powołaniowe, które odbędą się w dniach od 25 do 27 marca br. (przyjazd w piątek między 16.30 a 17.30, zakończenie niedzielnym obiadem o 13.00). Udział w rekolekcjach jest bezpłatny. W rekolekcje będą zaangażowani klerycy, księża oraz osoby małżonkowie. Zapisy oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej Seminarium.