Powszechny Spis Rolny 2020

W odpowiedzi na prośbę Głównego Urzędu Statystycznego przypominam rolnikom o trwającym Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy i można go dokonać w formie samopisu internetowego bądź telefonicznego lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Szczegóły podano na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl