Odpust zupełny za zmarłych – zmiany!!!

W roku 2020 odpust zupełny za zmarłych można uzyskać pod innymi warunkami niż zwykle.

1. Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze bądź z uwagi na brak możliwości udania się na cmentarz modlą się za zmarłych (łącząc się z nimi jedynie duchowo), obowiązuje w tym roku przez cały listopad.

2. Odpust zupełny uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę, obowiązuje w tym roku przez cały listopad.

W obu przypadkach 1-2 obowiązuje nadto: spowiedź św. i Komunia św., modlitwy Wierzę w Boga, Ojcze nasz  i dowolna modlitwa w intencjach papieża. Jeśli nie można wyspowiadać się i przyjąć Komunii św. , to konieczny jest zamiar jak najszybszego spełnienia tych warunków i dopełnienia ich po ustaniu przeszkody.

3. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny przez cały listopad pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład: jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii, zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo też wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.