KOMUNIKAT JAŁMUŻNIKA BISKUPA OPOLSKIEGO

Kochani Przyjaciele Domu Nadziei!

W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi współpracy Domu Nadziei ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie “Nadzieja” w Opolu, spieszę z wyjaśnieniem, że od lutego 2022 r. zakończyliśmy jakąkolwiek współpracę. Wskazane Stowarzyszenie nie jest w żaden sposób – formalnie lub faktycznie- powiązane z Domem Nadziei, działającym jako jednostka organizacyjna Diecezji Opolskiej. Naszą działalność prowadzimy w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 44 oraz w Dylakach przy ul. Szkolnej 8, gdzie znajduje się nasz drugi Dom Nadziei.

Diecezjalne konto, na które można przekazywać środki na potrzeby naszej działalności ma następujący numer: 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310.

Z głębi serca dziękujemy Wam za wszelką pomoc, wsparcie i życzliwość.

Dom Nadziei nie istniałby bez Was! Więcej informacji o działalności Domu Nadziei znajdziecie tutaj:https://www.diecezja.opole.pl/index.php/instytucje/jalmuznik-biskupa-opolskiegohttps://www.facebook.com/Dom.Nadziei.Opole/

s. Aldona Skrzypiec SSpS Jałmużnik Biskupa Opolskiego