Jubileuszowe dzieło wparcia renowacji katedry opolskiej

Od 2015 roku trwa dzieło renowacji naszej opolskiej katedry. Stan murów katedralnych i wież był na tyle poważny, że należało podjąć gruntowne prace, mające na celu uratowanie bezcennego zabytku przed dalszą degradacją. Zakres prowadzonych prac jest ogromny, bo obejmuje restaurację zewnętrznych i wewnętrznych ścian i filarów katedry. Obecnie trwa remont wieży południowej połączony z montażem systemu przeciwpożarowego. Jak dotychczas, udało się zrealizować około 40 projektów, które w ostatnich siedmiu latach pozwoliły w znacznej mierze przywrócić pierwotny blask tej wyjątkowo pięknej gotyckiej świątyni.Katedra to matka wszystkich kościołów diecezji opolskiej, co inspiruje do kontynuowania dalszych prac restauracyjnych. Zwłaszcza, że już w 2024 roku diecezja opolska będzie obchodziła jubileusz tysiąclecia obecności relikwii drzewa Krzyża Świętego przechowywanych w katedrze.

Pozyskanie znacznych sum na renowację nie byłoby możliwe bez wielkiego wsparcia diecezjan, przedsiębiorców oraz różnych instytucji powołanych do ratowania zabytków.

Ks. proboszcz dr Waldemar Klinger, koordynujący wszelkie prace związane z renowacją katedry, wyraża wszystkim dobrodziejom wdzięczność za ogromną pomoc wspierającą wysiłek renowacji. Zwraca się także z prośbą o dalszą pomoc w szlachetnym dziele renowacji katedry, która po zakończeniu prac ma być chlubą i dumą wszystkich mieszkańców Opolszczyzny. Wszyscy wspierający modlitewnie i finansowo dzieło renowacji są otaczani modlitwą w każdą sobotę podczas Mszy św. o godz. 7.00 przed cudownym obrazem Matki Bożej Opolskiej.

Środki finansowe na cel odnowy katedry można wpłacać na konto parafialne:

Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Plac Katedralny 2, 45-007 Opole

91 2030 0045 1110 0000 0276 5780

W tytule wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego – renowacja Katedry Opolskiej

Kontakt: ks. dr Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej

(Waldemar.Klinger@diecezja.opole.pl, tel. 603 379 174)