Zmiany

W dniu 24 sierpnia br. nastąpi zmiana proboszczów w parafii Luboszyce. Nowym proboszczem będzie ks. dr Grzegorz Kublin, dotychczasowy proboszcz w Żywocicach. Ks. Marian Obruśnik z kolei został mianowany proboszczem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu.