Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

W czwartek, 15 czerwca, obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało). Msze św. w tym dniu sprawowane będą o godz. 7.00 i o godz. 9.00. Po mszy o godz. 9.00 odbędzie się procesja Bożego Ciała. Trasa wiedzie ulicami: Kościelną, Opolską, Piaskową i Kościelną.