Rocznica Poświęcenia Kościoła w Luboszycach (4 września)

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła przypomina nam dzień konsekracji świątyni. Kościół w Luboszycach oficjalnie konsekrowano 4 września 1922 r. Dokonał tego ks. kard. A. Bertram z Wrocławia. Wcześniej, 19 września 1920 r., świątynię w Luboszycach poświęcił ks. prałat J. Kubis i od tego czasu już służyła miejscowej ludności. Na mszy św. o godz. 10.30 modlić się będziemy za parafian i dobrodziejów naszego kościoła i parafii.