Pielgrzymka do Trzebnicy

We wtorek 18 października o godz. 9.00 wyrusza nasza parafialna pielgrzymka do Trzebnicy. Chcemy pomodlić się u św. Jadwigi i powierzyć za jej przyczyną naszą parafię. Nie ominiemy też klasztoru sióstr boromeuszek w Trzebnicy, gdzie przebywa pochodząca z naszej parafii s. Agata Kałuża.