Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2018

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2018 jako inspiracja do osobistej refleksji oraz do podjęcia inicjatyw duszpasterskich w Wielkim Poście.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post