Odwołanie w całości dyspensy ogólnej od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej

Biskup Opolski od 13 czerwca br. odwołuje w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.