Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. W modlitwach pamiętamy nie tylko o młodych, których Pan Bóg wzywa do szczególnej służby w Kościele, ale też i o kapłanach, i osobach zakonnych.