Jubileuszowe dzieło wsparcia remontu i budowy kaplicy w domu Duszpasterstwa Młodzieży na Górze Świętej Anny

Dom Duszpasterstwa Młodych to przestrzeń, którą można wykorzystać na spotkania dla ludzi młodych,  w atmosferze domowej i rodzinnej wspólnoty. Na co dzień nazywamy go „Kurnikiem”. Założeniem tego domu jest, aby młodzi ludzie sami troszczyli się o niego. Wiele prac młodzież już wykonała: pomalowała niektóre ściany, udekorowała pomieszczenia oraz zadbała o ogród. Dzięki temu wielu z nich czuje się tam naprawdę jak w domu. 

Jednak nasz budynek został wybudowany wiele lat temu, stąd koniecznie jest przeprowadzenie poważnych remontów i adaptacji. Najpilniejszą potrzebą jest zmiana systemu ogrzewania. Kolejnym ważnym i pilnym wyzwaniem jest remont łazienek, a następnie przebudowa klatki schodowej. Po tych pracach, zaplanowane jest zaadaptowanie pomieszczeń w dolnej części budynku do celów mieszkalnych. Największym z planów jest dobudowanie do budynku domu kaplicy, bo obecna kaplica jest za mała. Powyższe zadania przekraczają możliwości młodych i Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży.

Wsparcie remontu i budowy kaplicy w domu Duszpasterstwa Młodzieży na Górze Świętej Anny jest możliwe poprzez wpłatę na konto:

Diecezja Opolska

ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole

36 1240 1633 1111 0010 1779 6014

W tytule wpłaty: Na Dom Duszpasterstwa Młodzieży

Kontakt: ks. Łukasz Knieć, diecezjalny duszpasterz młodzieży

(Lukasz.Kniec@diecezja.opole.pl, tel. 505 804 634)