Jubileuszowe dzieło wsparcia funkcjonowania i rozwoju Domu Nadziei

Dom Nadziei w Opolu istnieje od sierpnia 2020 roku. Od tego czasu zaczęły z niego korzystać osoby bezdomne i ubogie naszego miasta. Dom funkcjonuje od poniedziałku do soboty, dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy o wspaniałych sercach, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka. Każdego dnia rano jest wydawane pożywne śniadanie, a we wtorki, środy i czwartki także dodatkowo ciepły posiłek. Dom Nadziei to także miejsce spotkania i budowania wzajemnych relacji z osobami w kryzysie bezdomności, jak również troska o ich potrzeby higieniczne, pomoc w załatwianiu wszelkiego rodzaju formalności w urzędach i instytucjach czy w dotarciu do lekarza, bądź skorzystania z terapii antyalkoholowej. Nie brakuje wspólnych wyjazdów, pielgrzymek i wspólnego świętowania. Każdego dnia z pomocy korzysta ok. 60 osób.

Dotychczas zdobyte doświadczenie pozwoliło ustalić dalszy kierunek działania. Potrzebą jest stworzenie miejsca, w którym mogłyby zamieszkać osoby chcące wyjść z bezdomności. W związku z tym, ksiądz biskup Andrzej Czaja podjął decyzję o zakupie dawnego klasztoru sióstr sercanek w Dylakach z przeznaczeniem go na stacjonarny Dom Nadziei. Opiekę nad domem sprawuje s. Aldona Skrzypiec, jałmużnik biskupa opolskiego, która wraz z drugą siostrą Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego od kwietnia br. zamieszkała w tym domu. W tej chwili dom służy pomocą osobom bezdomnym, a także uchodźcom z Ukrainy. Dom został zakupiony na raty, rozłożone na najbliższe 10 lat.

Wsparcie funkcjonowania dwóch budynków Domu Nadziei jest możliwe poprzez Wsparcie funkcjonowania dwóch budynków Domu Nadziei jest możliwe poprzez wpłatę na konto:

Diecezja Opolska

ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole

86 1240 5178 1111 0010 8711 8310

W tytule wpłaty: Na potrzeby ubogich

Kontakt: s. Aldona Skrzypiec SSpS, jałmużnik biskupa opolskiego,

(jalmuznik@diecezja.opole.pl, tel. 516 674 339)