Pielgrzymka Kobiet do św. Anny Olesna

Biskup Opolski zaprasza wszystkie kobiety na Pielgrzymkę Kobiet do Jubileuszowego Sanktuarium św. Anny w Oleśnie, która odbędzie się w Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej we wtorek 16 października br. W programie: muzyczne zawiązanie wspólnoty o godz. 16.00, modlitwa różańcowa o godz. 16.30 oraz Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego o godz. 17.00. '