Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników i Dożynki Jasnogórskie

W dniach 1-2 września na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników zwieńczona Sumą Dożynkową z błogosławieństwem wieńców żniwnych w niedzielę 2 września o godz. 11.00. '